Feeds:
Articole
Comentarii

cohens.gif (12417 bytes) scapegoat_scene.jpg (188768 bytes)

Levitic 16:1-8

1. După moartea celor doi fii ai lui Aaron, care au murit când au adus foc străin înaintea feţei Domnului, a grăit Domnul cu Moise;
2. Şi a zis Domnul către Moise: „Spune lui Aaron, fratele tău, să nu intre oricând în locaşul sfânt de după perdea, înaintea curăţitorului celui de pe chivotul legii, ca să nu moară, că deasupra capacului Mă voi arăta în nor.
3. Iată rânduiala după care trebuie să intre Aaron în locaşul sfânt: cu un viţel, jertfă pentru păcat, şi cu un berbec pentru ardere de tot.
4. Să se îmbrace cu hitonul de în sfinţit, să aibă pe trupul lui pantaloni de in, să fie încins cu brâu de in şi să-şi ia şi chidar de in: acestea sunt veşmintele sfinţite; dar să-şi spele tot trupul său cu apă şi numai aşa să se îmbrace cu ele.
5. Iar de la obştea fiilor lui Israel să ia din turma lor doi ţapi de jertfă pentru păcat şi un berbec pentru arderea de tot.
6. Să aducă Aaron. pentru sine viţelul de jertfă pentru păcat, ca să se cureţe pe sine şi casa sa.
7. Apoi să ia cei doi ţapi şi să-i pună înaintea feţei Domnului la uşa cortului adunării.
8. Şi să arunce Aaron sorţi asupra celor doi ţapi: un sorţ pentru al Domnului şi un sorţ pentru al lui Azazel.
9. După aceea să ia Aaron ţapul, asupra căruia a căzut sorţul Domnului, şi să-l aducă jertfă pentru păcat,
10. Iar ţapul asupra căruia a căzut sorţul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârşească asupra lui curăţirea şi să-i dea drumul în pustie pentru ispăşire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile lor în pământ neumblat.

Există o referire uimitoare in Talmud referitoare la porţile celui de-al Doilea Templu. Citește în continuare »

Reclame

Este utilizata Biblia Ortodoxa nu manariile sectarilor.

01. Samanta femeii care va zdrobi capul sarpelui

Profetia
[Facerea 3:15] Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.

Implinirea
[Galateni 4:4] Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, …

[Evrei 2:14] Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul, …

[Evrei 2:15] Şi să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa.

[Coloseni 1:13] El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, …

[Apocalipsa 20:10] Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor.

02. Urmasul lui Avraam: samanta in care toate neamurile vor fi binecuvantate

Profetia
[Facerea 12:3] Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului

[Facerea 22:18] Şi se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul Meu.

[Facerea 26:4] Voi înmulţi pe urmaşii tăi ca stelele cerului şi voi da urmaşilor tăi toate ţinuturile acestea; şi se vor binecuvânta întru urmaşii tăi toate popoarele pământului, …

Implinirea
[Matei 1:1] Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

[Evrei 2:16] Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat.

03. Urmasul lui Isaac

Profetia
[Facerea 17:19] Iar Dumnezeu a răspuns lui Avraam: “Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui … .

Implinirea
[Luca 3:34] Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, …

04. Urmasul lui Iacov

Profetia
[Numerii 24:17] Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi.

[Numerii 24:19] Din Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu putere şi va pierde pe cei ce vor rămâne în cetate.

Implinirea
[Matei 1:2] Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; …

05. Vine din tribul lui Iuda

Profetia
[Facerea 49:10] Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.

Implinirea
[Luca 3:33] Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda.

06. Urmas pe tronul lui David

Profetia
[Isaia 9:6] Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

Implinirea
[Luca 1:32] Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

07. Uns si Vesnic

Profetia
[Daniel 9:25] Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare.

[Psalmi 44:9] Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

[Psalmi 44:10] Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale;

[Psalmi 101:25] Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam.

[Psalmi 101:27] Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.

[Psalmi 101:28] Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina.

Implinirea
[Luca 1:33] Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

[Evrei 1:9] Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

[Evrei 1:12] Şi ca un pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
Citește în continuare »

1. Cinstirea Sf. Cruci

Obiecţia sectantă Explicaţia sau interpretarea contextuală
Unul dintre cele mai importante obiecte de cinstire a creştinilor, dar contestat cu violenţă de adepţii sectari, este Sf. Cruce: Inchinarea la cruce este idolatrie (Ies. XX, 2-5); Dumnezeu a oprit inchinarea la şarpe (IV Regi XVIII, 1-4); crucea este semnul blestemului (Deut. XXI, 22; Gal. III, 13şi obiect de batjocură, fiindcă pe aceasta s-a răstignit Hristos… Aceeaşi confuzie gravă în mintea sectanţilor, nefiind în stare să deosebească cinstirea de închinare. 

Dovadă: poporul biblic nu înţelegea semnificaţia şarpelui de aramă şi a început să i se închine.

Crucea este semn al pedepsei pentru cei vinovaţi. Hristos a suferit răstignirea pentru păcatele noastre…

Alţi sectanţi ce respectă obiectul arată: Trebuie cinstită numai crucea răstignirii nu şi alte cruci… Se cunosc mai multe feluri de chipuri de cruci (greacă, latină, închisă etc.), dar nu contează forma sau materialul din care este facută ci, pentru evlavie şi credinţă, noi cinstim Crucea ca altar de jertfă a Mântuitorului…
Unii cu viclenie acoperită sunt mai îngăduitori: Crucea trebuie să fie în inimă nu în exterior… Orice creştin ştie că ce văd ochii precis crede şi inima. Crucea este o dovadă a existenţei Bisericii. În forma ei s-au ridicat altarele creştine, mai ales după descoperirea şi înălţarea ei (la data de 14 septembrie anul 327 e.n.). De altfel, astăzi, în lumea protestantă, există o “teologie” a crucii şi toţi creştinii, indiferent de confesiune, recunosc semnul lui Hristos, crucea.

Citește în continuare »

Întrebare: Gheronda, această schimbare ce se face acolo în Europa, cum o vedeţi ?

Părintele Paisie: Ascultă… Această Uniune Europeană este… În spatele ei se ascunde dictatura acestora… a sioniştilor! Ai înţeles ce se întâmplă? Dar Dumnezeu îl va transforma în bine (răul pe care plănuiesc să-l facă). Adică se vor dezmembra şi aceştia. Şi comuniştii (se referea la Uniunea Sovietică) câţi ani au fost la putere? S-au pregătit şaptezeci şi cinci de ani, dar nu au rămas la putere nici măcar şaptezeci – şaptezeci şi doi de ani… Sioniştii, ştiţi de câţi ani de pregătesc? De două sute cinzeci ani! Însă aceştia nici măcar şapte ani nu vor stăpâni…

– Contestari, exagerari, interpretari, viziuni, proorocii –

Obiectia sectanta Explicatia sau interpretarea contextuala Dreapta marturie. Invatatura ortodoxa
Minunea: Nu exista minuni, ci doar fapte care isi asteapta explicatia… Doamne, noi de ce n-am putut vindeca? (Matei XVII, 19-20). Minunile sunt fapte si infaptuiri harismatice, savarsite cu un scop providential: sunt coplesitoare pentru minte si completeaza, vindeca, regleaza defectele umane si legile naturii. Ele sunt facute pentru intarirea unui adevar de credinta: Veti face semne si minuni (Marcu XVI, 17-18). Prin minuni se desavarsesc Legile firii, nu se desfiinteaza, ci se corecteaza, se reaseaza… 

Taumaturgia este darul special, lucrarea Sf. Duh pentru alesii lui Dumnezeu (I Cor. X, 9)… Transformarea euharistica (Ioan VI, 56) este puterea Sf. Duh in materie prin invocarea slujitorului haric.

Pretentia unor „profeti” de a face „minuni” tehnice sau stiintifice este aberatie. Atitudinea sectara porneste de la conceptii ale corifeilor religiosi pagani, de la samani si magicieni, de la sarlatani si vrajitori sau de la unele insusiri „speciale” pretinse „minuni” moderne: sugestia, hipnoza, practica yoga, telepatia etc. Acestea sunt „inventariate” de literatura folclorica sau apocrifa drept „fenomene” para (normale, psihice, fizice)…

Minunea este un criteriu, un drum, o posibilitate de a intelege Descoperirea lui Dumnezeu. Inceputul minunilor l-a facut Dumnezeu si tot El ingaduie si incredinteaza pe savarsitorul minunii: vti face semne si minuni pana la sfarsitul veacurilor. Minunea se savarseste si se verifica numai in Biserica, este un dar al lui Dumnezeu, savarsitorul fiind traitor in Hristos, integru trupeste si sufleteste (I Cor. XV, 46).
Profetia: Numai cei „alesi” si sfinti profetesc… aceia suntem noi (I Cor. XII, 10)… sectantii! Profetia este intr-adevar un dar al Sf. Duh care se impartaseste prin tainele Bisericii. Cum ar putea cineva sa se numeasca prooroc cand nici nu este botezat in numele Sfintei Treimi (Matei XXVIII, 19), Iisus Hristos a plinit legea si profetii (Matei V, 17), ne-a dat tot ceea ce este necesar mantuirii. La ce bun profetia?… 

Toate popoarele si toate religiile au avut si au profetii lor. Dar profetii biblici au fost inspirati de Sf. Duh (II Tim. III, 16), in vederea pregatirii evenimentelor mesianice.

Ca atare, profetia trebuie sa indeplineasca unele conditii si anume: sa fie clara, nu din oracole sau divinatii; nu intemeiata pe mijloace simple, naturale, sa aiba un scop sfant, nu o amenintare cu groaza sau teroarea (de ex.: sfarsitul lumii); implinirea sa fie intocmai; purtatorul sa fie o persoana sanatoasa la trup si suflet (I Cor. XV, 46); nu visatorii, delirantii, sarlatanii, drogatii pot profeti! (I Ioan II, 18-19).

Este adevarat ca dezechilibratii mintal au tendinta „profetismului”, asa cum se intampla in religiile naturiste (augurii, haruspicii, sibile, oracole, scamatorii) si in „miscarea profetica” religioasa. Daca falsele revelatii au originea in misticismul bolnavicios sau in spiritism, in teozofie, in antropozofie, falsele profetii isi au explicatia nu in Biblie ci in sarlatanie, in maladiile psihice nenumarate sau la persoane cu handicap fizic sau deviere de comportament. 

Adevaratii credinciosi nu confunda profetia si minunea cu intuitia stiintifica si alte dotatii native, cu rezultate firesti ale stiintei si tehnicii, cu exercitii fizice, cu sportul de performanta etc.

Iată că bolnavii ce merg la CMU, pe bani grei căutând vindecarea trupească, au și oferta spirituală de vindecare. Pot să își schimbe cu această ocazie, mai ales dacă au înclinații monarhiste, religia. În sălile de așteptare, te așteaptă frumoase pliante, scumpe și cu stil, (semn că este o religie oarecum exclusivistă, de fițe ca să respectăm trendul bisericii de la Hollywood, biserica scientologică, biserica lumii pestrițe de la Hollywood, a marii familii, spun familie pentru că acolo nunțile și divorțurile sunt o modă, între ei. Ptiu drace!) pliante care sunt biletul spre fericire, împlinire, absolut. Oare ???

Este vorba de religia sau credința baha’i apărută în Iran și care după cum se spune pe site-ul lor, ar fi a doua ca număr de adepți, după creștinism. Un „profet” Baha’u’llah este mesagerul lui Dumnezeu trimis pe Pământ. El are un tată Abdu’l-Baha la fel de sfânt ca și el, iar învățăturile lui sunt un fel de biblie baha’i. Cine dorește detalii poate să le găsească pe http://www.bahai.org.ro

Ce este interesant, este capcana prin care aceste lipitori se lipesc de creștinism, aducând numele lui „Cristos Isus” cum îi spun ei, la un nivel plat de învățător și proroc, de egal al lui Krișna, Mahomed, Budha, Moise, Avram etc. coborându-l pe Iisus Hristos Fiul Lui Dumnezeu în rândul unor fondatori învechiți. Iisus este folosit ca brand, nu este ceva nou, mai toate religiile susținând că nu sunt în contradicție cu creștinismul. Sincer imaginea care o văd este a unor șerpi ce încearcă să se încolăcească în jurul Crucii Lui Hristos, neștiind că, Crucea arde de Lumina izvorâtă din ea, arde tot ce-i putred și veninos!!!

Această religie este un talmeș-balmeș de idei preluate din diverse credințe, un haos pe care probabil dracul îl prepară cu un mixer și îl servește ca desert celor slabi, un instrument de căpiere și smintire.

Citez de pe spatele pliantului cu citate din această scrierile acestei religii: „Aceste extrase fac parte din învățăturile unei noi Manifestări, Baha’u’llah, al cărui nume înseamnă Gloria lui Dumnezeu. Învățăturile lui Baha’u’llah sunt astfel în perfectă armonie cu cele ale lui Hristos, dar ele se adresează condiției omenirii de astăzi.” Deci există un dar. Deci Creștinismul este învechit, omul nou de astăzi adaptat probabil unei noi ordini, are nevoi de nou. Adică voi credeți că Fiul Lui Dumnezeu și-a pierdut din Slavă??? Vai vouă. Sfârștul este aproape!

Citește în continuare »

Mai spun o dată: „Românii și maghiarii au azi, mai mult ca oricând în istoria lor, motive să se solidarizeze pentru a răspunde multiplelor și complicatelor provocări cu care istoria îi confruntă.”… Printre pricinile care îi împiedică pe maghiari să simtă acest imperativ, la loc de frunte se află Trianonul, amintirea „de neșters” a deciziei luate la sfârșitul Marelui Război, în urmă cu 90 de ani. Maghiarii obișnuiesc să spună că atunci li s-au luat două treimi din țară, din Ungaria. Li s-a luat, adică au fost victimele unui abuz, ale unei injustiții strigătoare la cer…

Din păcate, lucrurile nu stau deloc așa. Îi invit pe confrații unguri să facă un examen lucid al datelor aflate în joc. Afirm mai întâi că la data Trianonului nu a existat pe harta Europei o țară, un stat numit Ungaria. Ceea ce maghiarii numesc Ungaria Mare a fost o parte din imperiul habsburgic dată spre administrare Budapestei la 1867, gest prin care nu a apărut un stat nou, ci doar s-a efectuat o manevră politică neinspirată prin care curtea imperială de la Viena a încercat să evite soluția firească a unei federalizări a imperiului. Instituirea dualismului a grăbit prăbușirea imperiului habsurgic. A fost deșartă și contraproductivă speranța Vienei că tendințele separatiste ale popoarelor din imperiu pot fi anihilate sau măcar potolite pentru o vreme dacă la guvernarea țării va fi asociată una dintre aceste populații, transformând-o din entitate etnică asuprită în națiune asupritoare, privilegiată, alături de austrieci. Se poate spune că prin instaurarea dualismului austro-ungar, acceptat cu entuziasm de clasa politică ungară, între maghiari și idealurile revoluționarilor dela 1848 s-a produs o ruptură totală, maghiarii acceptând să coalizeze cu adversarul, împotriva aliaților firești, de odinioară. Ungaria a pierdut atunci și pe parcursul anilor următori foarte mult din simpatia internațională pe care o dobândiseră tinerii revoluționari maghiari ca luptători pentru libertate și dreptate la 1848.

Peste noapte, Imperiul habsburgic a devenit așadar Austro-Ungaria. Numai că în jumătatea de țară pusă la dispoziția Budapestei spre administrare, impropriu numită Ungaria Mare, etnicii maghiari erau cu câteva procente sub 40% din populație. Nici măcar în statul ungar care a dispărut la Mohaci, în 1527, maghiarii nu au fost o populație majoritară. Erau zone locuite de o majoritate ungurească și zone în care maghiarii erau minoritari sau cu totul inexistenți. Maghiarii nu au fost niciodată majoritari în propria țară, înainte de 1920.

Se poate spune că abia prin Tratatul de la Trianon ungurii ajung, pentru prima oară, să fie majoritari în propria țară și să se constituie într-un stat propriu zis național, iar nu multi-național! Dacă în tot răul e și un bine, e timpul ca în conștiința publică maghiară să-și găsească locul și acest adevăr. Îl mai enunțăm o dată: prin Tratatul de la Trianon re-apare pe harta lumii statul ungar, după aproape patru secole de la dispariția sa. Iar pentru prima oară în istoria maghiarimii, statul ungar s-a întemeiat pe o majoritate etnică maghiară, putând fi numit stat național!
Citește în continuare »